Notranja prijava po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

 

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri) k določenim ravnanjem in obveznostim v zvezi s prijavami kršitev ter zaščiti prijaviteljev zavezuje tudi

Mineralka d.o.o.

Cesta pod Slivnico 24

SI – 1380 Cerknica.

 

V kolikor sumite, da je v podjetju Mineralka d.o.o. prišlo do kršitve predpisov, ki veljajo v RS, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj podjetja (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo. Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila s podjetjem Mineralka d.o.o. v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev je urejena v Pravilniku za vzpostavitev notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev.

Možnosti oddaje prijave so navedeni v Pravilniku za vzpostavitev notranje poti za prijavo.

Prijava se praviloma poda na obrazcu Notranja prijava kršitve po ZZPri.

Vodstvo podjetja Mineralka d.o.o. zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti, ne sme izvajati povračilnih ukrepov. Vašo prijavo bo neposredno prejel samo zaupnik in vaši podatki so znani le zaupniku.

Pomembni dokumenti:

 

E-mail : prijava@si.tp-group.com

Telefonska številka: 017090025